0
 
Каталог
Назад
Главная  /  Публичная оферта

Публичная оферта

Rosso.uz” интернет-дўкони оммавий офертаси

 

Мазкур шартнома «ALL TECH» Масъуляти чекланган жамият (кейинги ўринларда – МЧЖ) оммавий Оферта (кейинги ўринларда – Шартнома) бўлиб, «ALL TECH» МЧЖ билан ушбу офертада белгиланган шартлар асосида мазкур харид-сотув шартномасини тузиш лаёқатига ва керакли ваколатларга эга бўлган ҳар қандай жисмоний ва юридик шахсга қаратилган. Ушбу офертада шартномага тегишли барча муҳим шартлар кўзда тутилган.

 

I. ҲУҚУҚИЙ АСОС

1.1. Оферта Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, “Электрон тижорат ҳақида”ги қонунлар ва https://rosso.uz/ интернет-манзили бўйича «ROSSO» расмий Интернет-дўконида тақдим этилган электрон тижорат шаклидаги товарлар (иш, хизмат) реализациясини тартибга солувчи бошқа норматив-ҳуқуқий актларга мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2. Электрон тижорат шаклида амалга ошириладиган улгуржи ва чакана савдо 2002 йил 26 ноябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 407-сонли қарори билан тасдиқланган улгуржи ва чакана савдо фаолиятини амалга ошириш тартиби ҳақидаги Низоми, 2003 йил 13 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 75-сонли қарори билан тасдиқланган чакана савдо Қоидалари ва 2016 йил 02 июнда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланган электрон тижорта фаолиятини амалга ошириш Қоидалари билан тартибга солинади.

1.3. Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўналишидаги муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган 221-I-сонли “Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни ва бошқа норматив-ҳуқуқий актлар билан назорат қилинади


II. АТАМАЛАР МАЗМУНИ

2.1. Мазкур офертада, агар контекст бошқа шартларни талаб қилмаса, қуйида келтирилган атамалар қуйидаги мазмунга эга ва унинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади:

Акцепт — ҳуқуқий оқибатларга эга бўлган таклифда келтирилган шартлар асосида шартнома тузишга оид таклиф (оферта) билан розилик.

Интернет-дўкон сайтида Товарни буюртириш –  «ALL TECH» МЧЖ Интернет дўконининг https://rosso.uz/   манзилидаги сайти ёки  +998 88 108 00 90 телефон рақами бўйича Товарни сотиб олиш аризасини расмийлаштириш пайтида сотувга қўйилган Товар ассортиментидан Харидор кўрсатган позициялар.

Интернет-дўкон —  Сотувчи «ALL TECH» МЧЖнинг қуйидаги манзилда жойлашган расмий Интернет-дўкони: https://rosso.uz/

Оферта — бир, бир нечта муайян ёки номаълум шахслар доирасига қаратилган, ҳужжатда кўрсатилган шартларда шартнома тузишга истак билдирган ҳар қандай шахс билан таклиф қилувчининг (оферент) шартномани расмийлаштириш истагини англатувчи ва унга оид барча муҳим шартларни ўз ичига олган таклиф.

Сотувчи — «ALL TECH» МЧЖ чакана савдо Интернет-дўкони.

Харидор — мазкур оферта шартларида оммавий офертани қабул қилган, якуний истеъмолчига мўлжалланган ахборот тизимларидан фойдаланиб товар (иш, хизмат) харид қилувчи ҳар қайси жисмоний шахс (Ўзбекистон резидентлари ва норезидентлари).

Товар — томонлар келишувининг объекти, қуйдига манзил бўйича жойлашган «ALL TECH» МЧЖ Интернет-дўконидаги тақдим этилган ассортинментдаги номлар:  https://rosso.uz/

Электрон тижорат иштирокчиси — электрон тижоратда товарлар (иш, хизмат) Сотувчиси ёки Харидори ҳисобланган жисмоний шахс.

 

III. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

3.1. Интернет-дўкон сайтида жойлаштирилган Товарнинг Харидор томонидан буюртма қилиниши Харидор мазкур Офертанинг барча шартлари билан розилигани англатади ва Оферент шартномасидаги шартларнинг бевосита акцепти ҳисобланади.

3.2. Интернет-дўкон сайтининг маъмурияти Харидорни огоҳлантирмасдан Офертага ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга. Амалдаги Офертага ўзгартириш киритилган тақдирда, ўзгаришлар сайтдаги расмий нашрдан кейин кучга киради.

3.3. Агар Интернет-дўкон сайтида бошқа шартлар кўрсатилмаган бўлса, Офертанинг амал қилиш муддати чекланмагандир.

3.4. Сотувчи Харидорга Товар ҳақида шартноманинг барча муҳим шартлари билан бир қаторда тўлиқ ва ишончли маълумотни, шу жумладан Товарнинг асосий истеъмол хусусиятлари, ишлаб чиқариш жойи каби ахборотларни тақдим этади. Бундан ташқари Сотувчи қуйидаги интернет манзилда жойлашган «ALL TECH» МЧЖ сайтида Товарнинг кафолат ва яроқлилик муддати ҳақидаги ахборотни кўрсатиш ҳуқуқига эгадир: https://rosso.uz/


IV.ТОВАР НАРХИ

4.1. Товарнинг ҳар битта позициясига белгаланган нарх қуйидаги манзилдаги Интернет-дўкон сайтида кўрсатилган: https://rosso.uz/

4.2. Товар нархи бир томонлама баҳссиз тартибда белгиланади ва Интернет-дўкон саҳифаларида кўрсатилади.

4.3. Товар нархи Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси – сўмда кўрсатилади.

4.4. Муайян Товар учун шартнома тузиш таклифи Товар Сотувчида мавжуд бўлган давр мобайнида амал қилади. Товарнинг Сотувчининг интернет-сайтида кўрсатилиши унинг мавжудлигини кафолатламайди. Агар Харидорлардан муайян Товарларни 100% олдиндан тўлов билан сотиб олиш аризаси қабул қилинган тақдирда, аммо мазкур Товар Сотувчига боғлиқ бўлмаган сабаблар туфайли мавжуд бўлмаса, Харидорга қуйидаги вариантларни (шартларни) танлаш таклиф этилади:

- Олдиндан тўловни тўлиқ қайтариш;

- Етказиб беришга оди янги муддатларни ўз ичига олган янги оферта;

- Аввалроқ Харидор 100% миқдорда киритган олдиндан тўлов миқдорига қараб қўшимча тўлов ёки пулнинг маълум қисмини қайтариш шарти билан мавжуд бўлган бошқа Товар ассортиментини танлаш.

4.5.  Сотувчи бир томонлама тартибда Товарнинг ҳар қандай позициясига тегишли нархни ўзгартириш ҳуқуқига эгадир. Бунда янги (ўзгарган) нархлар сайтдаги расмий нашр санасидан бошлаб кучга киради.

4.6. Сотувчи Харидор томонидан тўлов қилинган Товар учун нархни ўзгартиришига йўл қўйилмайди.

4.7. Агар буюртма қилинган Товарнинг нархи ўзгарган тақдирда, Сотувчи 24 соат давомида Товар нархи ўзгариши ҳақида Харидорни огоҳлантириш мажбурияти олади. Агар Товар нархи Сотувчи томонидан Буюртма расмийлаштирилган кейин ўзгарган бўлса,  Харидор Товарни сотиб олиш ҳаракатини тасдиқлаш ёки бекор қилиш ҳуқуқига эга.

4.8. Пул маблағларига Сотувчига 100% миқдорда келиб тушгандан кейин Харидорнинг тўловга оид мажбуриятлари бажарилган деб ҳисобланади.

4.9. Сотувчи Товарни етказиб бериш нархини Интернет-дўкон сайтида ёки буюртмани расмийлайтириш пайтида Оператор орқали маълум қилади.

4.10. Товар учун Сотувчи ва Харидор ўртасидаги ҳисоб-китоблар Интернет-дўкон сайтида кўрсатилган усуллар орқали амалга оширилади.

 

V. ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ ВАҚТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг матни оммавий оферта ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси  369-моддасининг 2-қисми ва 426-моддасига мувофиқ)

5.2. Харидор розилиги асосида тузиладиган мазкур оферта Шартномаси розилик шартномаси ҳисобланиб, Харидор унинг шартларига ҳеч қандай истисно ва/ёки баҳоналарсиз розилик билдиради.

5.3. Сайтда график тасвир-намуналар орқали тақдим этилган Товарлар ва хизматлар интернет-дўкон мулкидир.

5.4. Мониторлар ҳар хил техник хусусиятларга эга бўлгани боис, Товар ранги сайтда кўрсатилганидан фарқ қилиши мумкин.

5.5. Товарнинг ташқи кўриниши ва хусусиятлари сайтда таърифланганидан фарқ қилиши мумкин.

5.6. Харидор илтимосига кўра интернет-дўкон менежери (телефон ёки электрон почта орқали) Харидор товарни сотиб олиш қарорини қабул қилиш учун унинг нуқтаи назарида етарли ҳисобланган маълумотни тақдим этиш ҳуқуқига эга.

5.7. Харидор томонидан буюртманинг расмийлаштирилиши унинг ушбу Шартнома шартларини сўзсиз қабул қилинишини англатади.

5.8. Сотувчининг интернет-дўконидан товар харид қилган (буюртма расмийлаштирган) Харидор ушбу Шартнома шартларида Сотувчи билан муносабатга кирган шахс сифатида қаралади.

 

 

VI. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Сотувчининг мажбуриятлари:

6.1.1. Ушбу Шартнома тузилган вақтда бошлаб Харидор олдида барча мажбуриятларни мазкур шартномага ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ тўлиқ бажарилишини таъминлаш.

6.1.2. Харидорнинг шахсий маълумотларини қайта ишлаш ва уларнинг махфийлигини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида ўрнатилган тартибда таъминлаш.

6.1.3. Харидорга (https://rosso.uz/) Интернет-дўконининг сайтида кўрсатилган телефонлар орқали бепул телефон маслаҳатларини олиш имкониятини тақдим этиш. Маслаҳатлар ҳажми Буюртманинг бажарилиши ва Товар хусусиятларига оид аниқ саволлар билан чекланади.

6.1.4. Маълумот рухсат берилган тарзда кириш уринишларини ва/ёки унинг Буюртмаларнинг бажарилишига бевосита алоқадор бўлмаган шахсларга узатиш ҳаракатларини олдини олиш, бундай фактларни ўз вақтида аниқлаш ва тўхтатиш.

6.2. Сотувчининг ҳуқуқлари:

6.2.1. Мазкур шартномани, Товар нархлари ва ёндош хизматларга белгиланган Тарифларни, тўлов ва товарни етказиб бериш усуллари ва муддатларини Интернет-дўконнинг қуйидаги манзилда жойлашган саҳифаларида эълон қилиш орқали  ўзгартириш: https://rosso.uz/

6.2.2. Барча ўзгаришлар Оферта шартларида келтирилган муддатларда нашрда кейин кучга киради ва шундай нашр билан Харидор эътиборига етказилган ҳисобланади.

6.2.3. Харидор билан кечадиган телефон суҳбатларини ёзиб бориш.

6.2.4. Харидор розилигисиз ўз ҳуқуқлари ва Шартнома ижросига оид мажбуриятларини учинчи шахсга узатиш.

6.2.5. Ахборот воситачиларига электрон ҳужжатлар ва электрон хабарларни сақлаш учун узатиш.

6.2.6. Мазкур Шартноманинг ХI бобида кўрсатилган енгиб бўлмас ҳодисалар таъсирида юз берган вазиятларда Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаслик, шу билан бирга, ушбу шартноманинг 4.4 бандига мувофиқ мажбуриятларни бажариш шартларини ўзгартириш.

6.2.7. Агар бирор узрли сабабларсиз Харидор унга аввалроқ у ёки учинчи шахс (Харидор транспорт-эскпедиция хизматларини кўрсатишга оид шартномани имзолаган юридик шахс) билан Товарни етказиб бериш билан шуғулланадиган  билан келишилган манзилга (ҳудудга) белгиланган муддатларда етказиб берилган буюртма қилинган Товар учун тўловни амалга оширмаса ёки уни қабул қилмаса, Сотувчи бир томонлама тартибда шартномани бекор қилиш ва Харидордан етказилган зарарни қоплаб беришни талаб қилиш ҳуқуқига эгадир.

6.2.8. Агар Харидор аввал буюртма бериб унга тўловни амалга оширмаган, Товар етказиб берилган пайтда буюртмани рад этган, етказиб берилган Товарни қабул қилмаган, ёки Сотувчи Харидор кўрсатган маълумотларнинг ишончлилигига шубҳа билан қараса, Сотувчи сабабларни тушунтирмаган ҳолда Харидорнинг буюртмасини қабул қилиш ва бажаришни рад этиш ҳуқиқига эга.

6.2.9. Агар Сотувчида Харидор буюртмани расмийлаштириш жараёнида тўлдирган маълумот ҳақиқатга мос келмаслиги ёки тўлиқ тақдим этилмагани борасида асослар пайдо бўлса, шунингдек, ҳақоратомуз ва/ёки ноўрин муносабат кузатилган тақдирда, Сотувчи Харидорнинг буюртмасининг қабул қилинишини вақтинча ёки доимий асосда рад этиш ҳуқуқига эга.

6.3. Харидорнинг мажбуриятлари:

6.3.1. Шартномани тузиш( Мазкур Оммавий офертани қабул қилиш)дан олдин унинг мазмуни ва шартлари, Сотувчи интернет-дўконда таклиф қилаётган Товар нархлари,  шунингдек, қуйидаги интернет-манзилда жойлашган интернет-дўкон саҳифаларидаги бошқа шартлар билан танишиб чиқиш: https://rosso.uz/

6.3.2. Сотувчи Харидор олдидаги мажбуриятларини бажариши учун Харидор мазкур Офертанинг 7.2 бандида  кўрсатилган ва агар товар етказиб бериладиган тақдирда уни Харидорга етказиб бериш учун талаб этиладиган барча зарурий маълумотларни тақдим этиши лозим.

6.3.3. Буюртма қилинган Товар ва унинг етказиб берилишига оид тўловни мазкур ҳужжат шартларида амалга ошириш.

6.3.4. Баҳсларнинг олдини олиш учун буюртмани расмийлаштириш пайтида Сотувчи ўз интернет-дўконида тақдим этган маълумот билан танишиш.

6.3.5. Интернет-сайтда буюртма қилинган товарни тадбиркорлик мақсадларида ишлатмаслик.

6.3.6. Сотувчидан ёки учинчи шахсдан (Сотувчи транспорт-экспедиция хизматларини кўрсатиш учун товарни етказиб бериш бўйича хизматларни тақдим қилувчи юридик шахс) аввалроқ келишилган манзилга (ҳудудга) элтилган буюртма қилинган Товарга тўловни амалга ошириш ва уни қабул қилиш. 

 

VII. БУЮРТМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

7.1. Товарга Харидор https://rosso.uz/  манзилидаги интернет-дўкон сайтида буюртма беради. Харидор товарнинг мавжудлигини ва у ҳақидаги бошқа батафсил маълумотларни сайт операторидан +998 88 108 00 90 телефон рақами бўйича аниқлаштириши лозим.

7.2. Интернет-дўкон сайтида рўйхатда ўтиш пайтида Харидор қуйидаги регистрацион маълумотларни тақдим этиши талаб этилади:

7.2.1. Харидорнинг ёки у кўрсатган шахснинг (олувчининг) фамилияси, исми, отасининг исми, ёши;

7.2.2. Товар етказиб бериладиган манзил (агар Товар Харидорга етказиб бериладиган бўлса);

7.2.3. Товар етказиб берилиши керак бўлган сана ва вақт;

7.2.4. Алоқа учун телефонлар.

7.3. Харидор танлаган Товарнинг номланиши, миқдори, ассортимент, артикул ва нархи Интернет-дўкон сайтидаги Харидор саватчасида кўрсатилади.

7.4. Агар Сотувчига қўшимча маълумот керак бўлса, у уни Харидордан сўраш ҳуқуқига эга. Агар Харидор керакли маълумотни тақдим этмаса, Сотувчи Харидор танлаган Товар учун жавобгар ҳисобланмайди.

7.5. Харидор томонидан мазкур Офертанинг қабул этилиши Интернет-дўкон сайтидаги регистрацион шаклга мос маълумотларни киритиш ёки Оператор ёрдамида Буюртмани расмийлаштириш орқали амалга оширилади. Буюртма Оператор ёрдамида расмий расмийлаштирилгач, Харидор ҳақидаги маълумотлар Сотувчининг ахборотлар базасида рўйхатга олинади. Танланган Товарнинг буюртмасини тасдиқлаб, Харидор ушбу Шартноманинг 7.2 бандида кўрсатилган тартибга биноан  Операторга керакли маълумотни тақдим этади.

7.6. Сотувчи Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилган маълумотларнинг мазмуни ва ишончилилиги учун жавоб бермайди.

7.7. Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилган маълумотларнинг мазмуни ва ишончилилигига тўлиқ жавобгардир.

7.8. Сотувчи ва Харидор ўртасида масофадан тузиладиган харид-сотув шартномаси Буюртма расмийлаштирилган пайтдан бошлаб тузилган ҳисобланади.

 

VIII. ТОВАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ТОПШИРИШ

8.1. Сотувчи Харидорга Интернет-дўкон сайтининг “Етказиш усули” бўлимида кўрсатилган усуллар орқали Товарни етказиб беришга оид хизматларини кўрсатади.

8.2. Агар Товарга оид масофавий харид/сотув шартномаси товарни харидорга етказиб бериш шарти билан тузилса, сотувчи Товарни харидор томонидан кўрсатилган манзилга Шартномада белгиланган муддат ичида етказиб беришга, Харидор етказиш манзилини кўрсатмаган тақдирда, Харидорни огоҳлантирган ҳолда унинг яшаш ёки рўйхтага олинган манзилига етказишга мажбурдир.

8.3. Товарни етказиб бериш манзилини Харидор Товарни сотиб олиш Буюртмасини расмийлаштириш пайтида “Етказиш усули” бўлимида кўрсатади.

8.4. Товарни Харидорга етказиб бериш муддати буюртмани қайта ишлаш ва етказиш муддатларидан ташкил топади.

8.5. Сотувчи Товарни етказиб бериш нархини Интернет-дўкон сайтида ёки буюртмани расмийлайтириш пайтида Оператор орқали маълум қилади.

8.6. Сотувчи  товарларни топширади, Харидор уларни қабул қилади ва ушбу Шартномадаги шартларда товар учун тўловларни амалга оширади. Товар Харидорга топширилгандан ва унга тўлиқ миқдорда пул тўлангандан кейин Буюртирилган Товарларга эгалик ҳуқуқи Харидорга ўтади. Товар Харидорга топширилгандан кейин Тасодифий ўлим ёки Товарнинг шикастланиш хавфи Харидор масъуллигига ўтади. 

 

IХ. ТОВАРЛАРНИ ҚАЙТАРИШ ВА АЛМАШТИРИШ

9.1. Мақбул сифатдаги товарлар:

Мақбул сифатдаги товарларни  Харидор сотиб олинган кундан бошлаб уч кун ичида сотувчидан ўхшашига алмаштиришга ҳақлидир.

9.1.1. Харидор эгалигига топширилган товар ушбу Шартноманинг 8.6 бандидаги ҳолатларда қайтариб олинмайди ёки алмаштириб берилмайди.

Сотувчи товар Харидор эгалигига топширилгандан кейин уч кун ичида мазкур Шартноманинг  8.6 бандига биноан озиқ-овқатга алоқадор бўлмаган мақбул сифатдаги товарни агар шундай товар сотувда бўлмаса, у харид қилинган ерда бошқа шунга ўхшаш товарга алмаштириб беришга ҳақлидир.

9.1.2. Харидорнинг товарни алмаштириш ёки қайтаришга оид талаби қуйидаги ҳолларда қаноатлантирилади:

- товар фойдаланишда бўлмаган;

- унинг товарга хос кўриниши, истеъмол хусусиятлари, пломба ва ёрлиқлари сақланган;

- товарнинг харидини тасдиқлайдиган ҳужжат (товар ёки касса чеки) сақланган;

Шунингдек, https://rosso.uz/  манзилидаги интернет-дўкон саҳифаларидаги бошқа шартлар.

9.1.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 13 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси чакана савдо Қоидаларига оид 75-сонли қарорининг 1-иловасига биноан мақбул сифатдаги товарлар қайтариб олинмайди.

9.1.4. Қайтариш аризасини қабул қилиш ва товарни қайтариб олиш амалиётни Сотувчининг сайтида кўрсатилган телефон рақамларига қўнғироқ қилиш орқали амалга оширилади, бунинг учун:

9.2. Номақбул сифатдаги товарлар:

9.2.1. Нуқсонли товар сотилган Истеъмолчи агар камчиликлар кафолат муддати ёки яроқлилик муддати давомида аниқланса, у Товарни ишлаб чиқарган компаниянинг сервис марказига мурожаат қилиш ҳуқуқига эгадир.  

Мазкур Шартнома бўйича харид қилинган Товарнинг сервис хизмати фақат Товарни ишлаб чиқарган компаниянинг ваколатли шахслари, сервис маркази мутахассислари томонидан ушбу сервис марказнинг ички низомига мувофиқ кўрсатилади.

9.2.2. Товардаги камчиликларни бартараф этиш ва нуқсонли товарни алмаштириб бериш тартибини Сотувчи мустақил тарзда белгилайди.

9.2.3. Кафолат муддати тугагач, Харидор Сотувчига эътироз билдириш ҳуқуқига эга бўлмайди.

 

 

 

 

Х. ТЎЛОВ УСУЛЛАРИ

 10.1. Харидор тўловни қуйидаги усуллар билан амалга ошириши мумкин:

- нақд пул билан;

- Қуйидаги интернет манзилда кўрсатилган тўлов тизимлари орқали тўлаш билан: https://rosso.uz/

10.2. Тўлов усуллари ҳақидаги янада батафсил маълумот билан интернет-сайтнинг “Тўлов усуллари” бўлимида танишишингиз мумкин.

 

XI. ФОРС-МАЖОР

11.1. Агар мазкур шартномада кўзда тутилган мажбуриятларни бажармаслик ҳолати у имзолангандан кейин содир бўлган енгиб бўлмас ҳодиса натижасида юз берган бўлса, томонлар мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаганлари учун жавобгарликдан озод этиладилар.

11.2. “Енгиб бўлмас ҳодисалар” деганда маълум Томон унда мавжуд воситалар ёрдамида олдиндан кўролмаган ёки бартараф этолмаган фавқулодда воқеалар ёки вазиятлар тушунилади. Бундай фавқулодда воқеалар ёки вазиятлар, жумладан: иш ташлашлар, тошқинлар, ёнғинлар, зилзила ва бошқа табиий офатлар, урушлар, ҳарбий ҳаракатлар, Ўзбекистон Республикаси  ва мамлакатларнинг давлат органлари ҳаракатлари, шунингдек, Томонларнинг оқилона назоратидан ташқарида бўлган ҳар қандай бошқа вазиятларни ўз ичига олади.

11.3. Бирор Томоннинг фаолиятига бевосита ёки билвостита таъсир қиладиган амалдаги қонунчилик ёки норматив ҳужжатлардаги ўзгаришлар, енгиб бўлмас ҳодиса сифатида баҳоланмайди, бироқ бирор Томоннинг ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришга йўл қўймайдиган шундай ўзгаришлар киритилган тақдирда, Томонлар ушбу Шартнома ижроси давом эттирилишини таъминлаш учун зудлик билан ушбу муаамони бартараф этиш учун иш тартибига оид қарорни қабул қилишлари лозим.

 

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Ушбу Шартномада таърифланган шартларни бажармаслик ёки мақбул бажармаслик учун Томонлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жавобгар ҳисобланадилар.

12.2. Интернет-дўконга жойланган барча матнли маълумотлар, график тасвирлар ва хизматларнинг қонуний муаллифлари мавжуд бўлиб, мазкур маълумотлар ва тасвирлардан ноқонуний фойдаланиш Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги бўйича таъқиб қилинади.

 

XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

13.1. Ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаслик ёки мақбул тарзда бажармасликка оид барча низоларни Томонлар ўзаро музокаралар йўли билан ҳал қилишга уринадилар.

13.2. Агар музокаралар йўли орқали муросага келинмаса, низолар даъвогарнинг истагига кўра Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига биноан қуйида келтирилган суб тартибида ҳал этилади:

а) жисмоний шахслар билан юзага келган низолар Тошкент шаҳар Юнусобод туманлараро фуқаролик судида кўриб чиқилади.

б) жисмоний ва юридик шахслар билан юзага келган низолар Ўзбекистон Республикаси халқаро арбитраж ва ҳакамлик судларини ривожлантириш ижтимоий фонди қошидаги Ҳакамлик судида кўриб чиқилади.

в) юридик шахслар билан юзага келган низолар  Тошкент шаҳар туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

 

XIV. БОШҚА ШАРТЛАР

14.1. Шартномага ҳавола қилинган интернет-дўкондаги қоидалар ва шартларни аниқловчи бўлимлар ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

14.2. Мазкур Шартномани қабул қилиш орқали, Харидор «ALL TECH» МЧЖга ўз шахсий маълумотларини, шу жумладан фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси, жинси, иш жойи ва лавозими, почта манзили, уй, иш ва мобил телефонлари, электрон почта манзилини, хусусан, уларни  йиғиш, тизимлаш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқатиш ва узатиш, анонимлаштириш, блоклаш, йўқ қилиш, шу билан биргаликда, мазкур шахсий маълумотларни Сотувчининг контрагентларига хизматлар сифатини оширишга йўналтирилган тадқиқотлар, маркетинг дастурлари, статистик изланишлар, ҳамда хизматларни Харидор билан ҳар хил алоқа воситалари, жумладан ва шу билан чекланмаган тарзда: почта хабарномалари, электрон почта, телефон, факсимиль алоқа, Интернет тармоғи ёрдамида бевосита алоқа қилиш орқали   келгусида қайта ишлашга (жумладан уларни  йиғиш, тизимлаш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқатиш ва узатиш, анонимлаштириш, блоклаш, йўқ қилиш) розилик билдиради ва рухсат беради.

14.3. Харидор Сотувчи ва унинг контрагентларига маълумотлар базасини автоматлаштирилган тартибда бошқариш тизимлари, шунингдек Сотувчининг топшириғи билан махсус ишлаб чиқилган бошқа воситалар ёрдамида шахсий ахборотларни қайта ишлашга розилик ва рухсат беради. Бундай тизимлар билан ишлаш оператор созлаган алгоритм (тўплаш, тизимлаш, сақлаш, аниқлаш, фойдаланиш, блоклаш, йўқ қилиш) бўйича амалга оширилади. Қўлланадиган қайта ишлаш усуллари (жумладан ва шу билан чекланмасдан): почта кодларини кодлар базаси билан солиштириш, кўчалар/аҳоли пунтклари номларининг ёзилишини автоматик текшириш, телефон, почта ёки Интернет орқали Харидор билан боғланиб, маълумотларни аниқлаштириш, созланган мезонлар бўйича базани сегментлаш. Харидор агар бу ушбу офертада кўрсатилган мақсадларнинг бажарилиши учун талаб этилса, унинг Сотувчига томонидан олинган шахсий маълумотлари, Сотувчи Харидорнинг шахсий маълумотларини ўзаро тузилган шартномага мувофиқ қайта ишлаш ҳаракатини топширган учинчи шахсларга узатишига розилик билдиради. Бунда мазкур мазкур шахслар шахсий маълумотларнинг махфийлигини ва уларни қайта ишлашда хавфсизлигини таъминлашга оид Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига амал қилишлари шартдир. Харидорнинг кўрсатилган маълумотларини узатиш пайтида Сотувчи уни қабул қилувчи шахсларни мазкур шахсий маълумотлар махфий ва фақат хабар қилинган мақсадлардагина ишлатилиши лозимлигини огоҳлантиради ҳамда ушбу шахслардан мазкур қоиданинг риоя этилишини талаб қилади.

14.4. Харидор Сотувчининг почта манзилига тегишли ёзма сўров юбориб, ундан ўзининг шахсий маълумотлари, уларнинг қайта ишланиши ва ишлатилиши ҳақида тўлиқ ахборотни сўраш, шу билан бирга, хато ёки нотўлиқ шахсий маълумотларни ўчириш ёки тузатиш/тўлдиришни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Харидор ўз шахсий маълумотларини қайта ишлашга берган розилик муддатсиз бўлиб, Сотувчининг почта манзилига тегишли ёзма сўров юбориш орқали қайтариб олиниши мумкин. 

 

 

 

 

XV. СОТУВЧИ РЕКВИЗИТЛАРИ

СОТУВЧИ:

 «ALL TECH» МЧЖ

Ташкент шахри, Шайхонтохур тумани, Зулфияхоним кўчаси, 24-уй

Р/С:  20218000205365447001

АКБ "Invest Finance Bank" Бош офиси

МФО: 01041

ИНН: 308423796

 

Оммавий Оферта матни билан атрофлича танишиб чиқинг. Агар Сиз мазкур Офертанинг бирор бандида келтирилган шартларга рози бўлмасангиз, сотувчи томонидан тақдим этиладиган Товар харидини бекор қилишингиз ва бу ҳужжатнинг 3.1-бандида келтирилган ҳаракатларни бажармаслигингиз мумкин.

 

 

 

Публичная оферта интернет-магазина «Rosso.uz»

 

Настоящая публичная Оферта (далее по тексту — Договор) является официальным предложением Общество с ограниченной ответственностью «ALL TECH» (далее по тексту — ООО) в адрес любого физического или юридического лица, обладающего дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ООО «ALL TECH» договор купли-продажи Товара на условиях, определенных в настоящей оферте и содержит все существенные условия договора.

I. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

1.1. Оферта разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, с законами Республики Узбекистан "Об электронной коммерции", "Об электронном документообороте" и другими нормативно-правовыми актами регламентируют осуществление реализации товаров (работ, услуг) в форме электронной коммерции, представленный в официальном Интернет-магазине ООО «ALL TECH»по интернет адресу: https://rosso.uz/

1.2. Оптовая и розничная торговля, осуществляемая в форме электронной коммерции, регламентируется Положением о порядке осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 2002 г. за № 407, Правилами розничной торговли в Республике Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 февраля 2003 г. за № 75 и Правилами осуществления электронной коммерции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02 июня 2016 г. за № 185.

1.3. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26 апреля 1996 года. за №221-I и другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.


II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:

Акцепт — согласие с предложением (офертой) на заключение договора на условиях, указанных в предложении влекущее за собой правовые последствия.

Заказ Товара на сайте интернет-магазина — позиции, указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина «ALL TECH»по интернет адресу: https://rosso.uz/ или через Оператора по телефону +998881080090

Интернет-магазин — официальный Интернет-магазин Продавца ООО «ALL TECH», расположенный по интернет адресу: https://rosso.uz/

Оферта — предложение, адресованное одному лицу, нескольким конкретным лицам или неопределенному кругу лиц, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение (оферента), заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.

Продавец — Интернет-магазин розничной торговли ООО «ALL TECH».

Покупатель — любое физическое лицо (резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан), приобретающие товары (работы, услуги) с использованием информационных систем для конечного потребления, акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.

Товар — объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, представленный в официальном Интернет-магазине ООО «ALL TECH» по интернет адресу:  https://rosso.uz/

Участник электронной коммерции —физическое лицо, являющееся Продавцом или Покупателем товаров (работ, услуг) в электронной коммерции.

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте интернет-магазина означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты, что является прямым акцептом условий договора Оферента.

3.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. В случае внесения изменений в действующую Оферту, изменения вступают в законную силу по истечению 10 календарных дней с даты официальной публикации на сайте.

3.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.

3.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, со всеми существенными условиями договора, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара на сайте Интернет-магазина ООО «ALL TECH» по интернет адресу: https://rosso.uz/


IV.ЦЕНА ТОВАРА

4.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина по интернет адресу: https://rosso.uz/

4.2. Цены на Товар определяются в одностороннем бесспорном порядке и указываются на страницах интернет-магазина.

4.3. Цена Товара указывается в национальной валюте Республики Узбекистан — сум.

4.4. Предложение о заключении договора на конкретный Товар действует в течении срока наличия Товара у Продавца. Нахождения Товара на интернет-сайте Продавца не является гарантией его наличия. В случае если на определенные Товары будут приняты заявки от Покупателей на приобретение с 100 % предоплатой, и при этом данный Товар от не зависящих от Продавца причин не окажется в наличии, Покупателю будут предложены на выбор один из следующих вариантов (условий):

- Возврат всей суммы предоплаты;

- Новая оферта с новыми сроками поставки;

- Выбор другого ассортимента Товара имеющегося в наличии с доплатой или возвратом части денег исходя из суммы ранее внесенной Покупателем в размере 100 % предоплаты.

4.5.  Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара. При этом, новые (измененные) цены вступают в силу с даты официальной публикации на сайте.

4.6. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.

4.7. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение  24 часов проинформировать Покупателя об изменении цены Товара. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.

4.8. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления Продавцу денежных средств в размере 100 % предоплаты.

4.9. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.

4.10. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте Интернет-магазина.

V. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии с частью 2 ст. 369 и ст. 426 Гражданского кодекса Республики Узбекистан).

5.2. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем, настоящей оферты является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо исключений и/или оговорок.

5.3. Товары и услуги, представленные на сайте через графические изображения-образцы, являются собственностью интернет-магазина.

5.4. В связи с разными техническими характеристиками мониторов, цвет Товара может отличаться от представленного на сайте.

5.5. Внешний вид и характеристики Товара может отличаться от описанного на сайте.

5.6. По просьбе Покупателя менеджер интернет-магазина обязан предоставить (по телефону или посредством электронной почты) информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара.

5.7. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия Покупателем условий данного Договора.

5.8. Покупатель, приобретший товар в Интернет-магазине Продавца (оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Продавец обязуется:

6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства.

6.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством.

6.1.3. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций по телефонам, указанным на сайте Интернет-магазина (https://rosso.uz/). Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями Заказа и характеристиками Товара.

6.1.4. Предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.

6.2. Продавец имеет право:

6.2.1. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: https://rosso.uz/

6.2.2. Все изменения вступают в силу после публикации в сроках в соответствии с условиями Оферты и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.

6.2.3. Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем.

6.2.4. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора третьим лицам.

6.2.5. Передавать на хранение информационным посредникам электронные документы и электронные сообщения.

6.2.6. Невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в главе ХI настоящего Договора, а также изменения условий выполнения обязательств в соответствии с п.4.4 настоящего договора.

6.2.7. В случае если без каких либо уважительных причин Покупатель не оплатит и не примет заказанный Товар или не примет заказанный и ранее оплаченный им Товар поставленный в указанных сроках на ранее оговоренный адрес (территорию) Покупателем или третьим лицом (юридическим лицом оказывающий услуги по доставке Товара с которым Покупатель заключил договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг) Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать от Покупателя возмещения понесенных убытков или удержать Товар до того момента как Покупатель будет готов оплатить и принять или принять ранее оплаченный Товар в новые сроки, согласованные продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.

6.2.8. Продавец вправе отказать Покупателю в приеме и исполнении заказа, если Покупатель делал ранее заказ и не оплачивал его, отказывался от заказа в момент доставки Товара, не принимал доставленный Товар, либо если у Продавца есть сомнения в достоверности указанных данных Покупателя, без объяснения причин.

6.2.9. В случае, если у Продавца возникают основания предполагать, что предоставленная Пользователем при оформлении Заказа информация не соответствует действительности или предоставлена в неполном объеме, а также в случае оскорбительного и/или неадекватного поведения, Продавец имеет право отказать в приеме Заказа Покупателю на временной или постоянной основе.

6.3. Покупатель обязуется:

6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине, а также другими условиями на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: https://rosso.uz/

6.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить все необходимые данные, указанные в п. 7.2. настоящей Оферты, однозначно идентифицирующие его как Покупателя, и достаточные для доставки Покупателю заказанного им Товара при условии доставки товара.

6.3.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора.

6.3.4. Во избежание споров, при оформлении заказа ознакомиться с информацией, предложенной Продавцом на своем интернет-сайте.

6.3.5. Не использовать товар, заказанный на интернет-сайте в предпринимательских целях.

6.3.6. Оплатить и принять заказанный Товар от Покупателя или третьего лица (юридическим лицом оказывающий услуги по доставке Товара с которым Покупатель заключил договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг) поставленный на ранее оговоренный адрес (территорию). 

VII. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

7.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина https://rosso.uz/. Покупатель обязательно должен уточнить о наличии товара и более подробную информацию о продукте  у оператора сайта по телефону +998 88 108 00 90.

7.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:

7.2.1. Фамилия, имя, отчество, возраст Покупателя или указанного им лица (получателя);

7.2.2. Адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);

7.2.3. Дата и время доставки;

7.2.4. Контактные телефоны.

7.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.

7.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.

7.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 7.2. настоящей Оферты.

7.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

7.7. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

7.8. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента оформлении Заказа.

VIII. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

 8.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним, из способов, указанных на сайте Интернет-магазина в разделе «Тип доставки».

8.2. Если договор купли-продажи Товара дистанционным способом заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем, а если место доставки Товара Покупателем не указано, то по месту его жительства или регистрации, о чем Продавец ставит в известность Покупателя.

8.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара в разделе «Способ доставки».

8.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.

8.5. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором.

8.6. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях, указанных в настоящем договоре. Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю. 

IХ. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРОВ

9.1. Товары надлежащего качества:

9.1.1. Покупатель вправе в течение трех дней со дня покупки обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца.

9.1.2. Требования покупателя об обмене либо возврате товара подлежат удовлетворению в следующих случаях:

- если товар не был в употреблении;

- сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки;

- документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (товарный или кассовый чек);

А также, иные требования опубликованные на сайте интернет-магазина https://rosso.uz/

9.1.3. Возврату не подлежат (не принимаются обратно) товары надлежащего качества, согласно Приложения 1 к Правилам розничной торговли Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 75 от 13 февраля 2003 года.

9.1.4. Возврат товара осуществляется посредством звонка в интернет-магазин по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

9.2. Товары ненадлежащего качества:

9.2.1. Потребитель, купивший некачественный товар, имеет право обратиться в сервисный центр компании, изготовившей Товар, если недостаток определен срок гарантии или в срок годности.

Сервисные работы на Товары, приобретаемые по настоящему Договору, предоставляются только в соответствии с внутренним регламентом сервисного центра, установленным уполномоченными лицами предприятия-производителя товаров или учредителями сервисного центра.

9.2.2. Продавец самостоятельно определяет срок и порядок обмена бракованного товара.

9.2.3. По истечении гарантийного срока Покупатель не имеет права возражать Продавцу.

Х. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

 10.1. Произвести оплату Покупатель может следующими способами:

- оплата наличными средствами;

- оплата через платежные системы, указанных в интернет-адресе: https://rosso.uz/

10.2. Более подробная информация по способам оплаты товара содержится в разделе интернет-сайта «Способы оплаты».

XI. ФОРС-МАЖОР

11.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора.

11.2. «Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия государственных органов Республики Узбекистан или иных государств, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон.

11.3. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора.

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

12.2. Вся текстовая информация, графические изображения и услуги, размещенные в интернет-магазине, имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством.

XIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров.

13.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

13.3. Разделы интернет-магазина, разъясняющие правила и условия, на которые имеются ссылки в Оферте являются неотъемлемой частью настоящей Оферты.

13.4. Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие и разрешает ООО «ALL TECH» обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу на территории Республики Узбекистан, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их контрагентам Продавца с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение на территории Республики Узбекистан, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет.

13.5. Покупатель выражает согласие и разрешает Продавцу и контрагентам Продавца обрабатывать персональные данные Покупателя, с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных средств, специально разработанных по поручению Продавца. Работа с такими системами осуществляется по предписанному оператором алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). Используемые способы обработки (включая, но, не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов, автоматическая проверка написания названий улиц\населенных пунктов, уточнение данных с Покупателем путем телефонной, почтовой связи с Покупателем или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы по заданным критериям. Покупатель соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных в настоящей оферте, его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы третьим лицам, которым Продавец может поручить обработку персональных данных Покупателя на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. При передаче указанных данных Покупателя Продавец предупреждает лиц, получающих персональные данные Покупателя, о том, что эти данные являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц соблюдения этого правила.

13.6. Покупатель вправе запросить у Продавца полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления/дополнения неверных или неполных персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на имя Продавца на почтовый адрес. Данное Покупателем согласие на обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Покупателем письменного заявления в адрес Продавца на почтовый адрес. 

XIV. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

П Р О Д А В Е Ц:

ООО «ALL TECH»

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Зулфияханум, дом 24.

Р/С:  20218000205365447001  Головной офис АКБ
"Invest Finance Bank"

МФО: 01041

ИНН: 308423796

 

 

 Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий указанной в п. 3.1. настоящей Оферты.

 

Способ оплаты
Подпишитесь на нашу рассылку,
чтобы получать все последние предложения, скидки и другие преимущества!